24 de feb. de 2015

LIBROS SOBRE O ENTROIDO

Carnaval en Galicia. Guía publicada pola Xunta de Galicia no ano 2014 onde se describen os entroidos máis salientables de Galicia. Préstase especial atención ao s entroidos que son considerados festas de interés turísticos de Galicia. A continuación fai un repaso sobre as figuras do entroido.A festa do Entroido. Publicado por Ediciones Trea S.L. no ano 2014 dentro da colección Porta de papel en galego.
Neste libro, Federico Cocho revisa e  actualiza os estudos que comezou hai un cuarto de século sobre a festa do Entroido. O autor amplía no libro documentación engadindo información nova.

Ningún comentario:

Publicar un comentario